Aad Koster

zisa-jury-aad-960

Aad Koster, geboren 11 mei 1960 te Sassenheim, treedt op 1 november 1994 in dienst bij de voorloper van Z–org, de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT). Hij is daar hoofd Werkgeverszaken en vanaf 1 mei 2002 tevens adjunct- directeur. Van 1 juli 2005 tot 1 juli 2006 was is hij directeur van Z–org. Sinds 1 juli 2007 lid van de directie van ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ActiZ komt voort u it de fusie tussen Z-org en Arcares.

Aad Koster studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1980 tot 1990 was hij werkzaam bij het Nederlands Instituut Arbeidsom standigheden (inmiddels onderdeel van TNO), onder andere als projectleider ziekteverzuimregistratie. Van 1990 tot 1994 was hij financieel-economisch beleidsmedewerker bij de toen malige Nederlandse Zorgfederatie en onder meer betrokken bij CAO-onderhandelingen. Naast deze werkzaamheden was Aad Koster van december 1993 tot april 2002 gemeenteraadslid (fractievoorzitter). In deze periode verving hij een klein jaar een wethouder met o.m. de portefeuilles zorg en welzijn. Ook is hij bestuurder geweest van diverse sportorganisaties, zoals een grote voetbalvereniging en een en sport- en recreatiecomplex.

BACK >

NEXT >