Dik Hermans

Dik Hermans was 8 jaar bestuursvoorzitter van het College voor Zorgverzekeringen. Hermans is toezichthouder van het Groene Hart Ziekenhuis en de Stichting Welder en commissaris bij Mozaïek Wonen. Daarnaast is hij moderater bij Avicenna, Academie voor Leiderschap. Bij de laatste organisatie is hij ook moderator van leiderschapsleergangen.

Dik Hermans is klinisch pedagoog en gepromoveerd op een psychiatrisch onderwerp. Zijn werkloopbaan begon bij de toenmalige Sociale Verzekeringsraad. Na een aantal jaren beleidsonderzoek, werd hij onderzoekmanager en later directeur. Hermans was vervolgens directeur van het College van toezicht sociale verzekeringen en de Inspectie Werk en Inkomen.

Dik Hermans heeft ook op internationaal niveau ruime ervaring met onderzoek en beleidsontwikkeling op het terrein van de sociale zekerheid en aanpalende maatschappelijke sectoren.

BACK >

NEXT >