Growing Games

zisa-part-GG

Growing Games: www.growinggames.nl

Growing Games is een meerjarig stimuleringsprogramma om de duurzame groei van de Nederlandse applied game-sector te bevorderen.

De applied gamesector heeft een enorme groeipotentie. In 2010 bedroeg het wereldwijde volume van applied games 1,5 miljard euro. Het verwachte volume in 2015 voor deze sector is 10,2 miljard euro. Om de Nederlandse applied gamebedrijven bovengemiddeld van deze verwachte groei te laten profiteren, werken meer dan 25 partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen. Het programma kent twee sporen:

A. Vergroten van de markt voor games in de cross-over-gebieden, Zorg, Educatie en Veiligheid
B. Het realiseren van groei van de sector door zogenaamde opschalingsactiviteiten zoals scholing, huisvesting, toegang tot investeringskapitaal en nieuwe business modellen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s