KlikIk

zisa-klikik

www.dezorghub.nl

KlikIk is een mediatheek voor mensen met een verstandelijke beperking. KlikIk geeft iedereen veilig en gepersonaliseerd toegang tot Internet en beeldbellen.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is toegang Internet niet vanzelfsprekend. Omdat zij minder goed in staat zijn om risico’s van het web in te schatten, wordt toegang tot internet voor hen vaak geblokkeerd. Als een gebruiker met een verstandelijke beperking toch toegang tot Internet krijgt, is de interface van de websites vaak te druk, waardoor een klik op de verkeerde plek of een teveel aan prikkels al snel voorkomt.

KlikIk zorgt voor een veilige, aan het niveau van de client, aangepaste Internetomgeving waar ze veilig video’s of foto’s kunnen bekijken, muziek kunnen luisteren, e-books kunnen lezen, spellen kunnen spelen, of kunnen beeldbellen.

Voor een heldere uitleg wat KlikIk betekent voor de doelgroep heeft de lauching customer, Amerpoort, een filmpje gemaakt.

KlikIk zorgt voor een unieke samenwerking tussen client, verwant en begeleider. Zij bepalen samen welke diensten en content een client mag bekijken, maar ook hoe het scherm voor de client er uit moet zien en moet werken. Vervolgens kunnen verwant en begeleider filmpjes, foto’s, spelletjes, beeldbelcontacten enz. klaarzetten. Deze zijn, doordat ze gemetadateerd zijn, eenvoudig te zoeken en waar nodig te filteren op ongewenste eigenschappen als grof taalgebruik, geweld etc.

Iedere client heeft op deze manier zijn eigen unieke Internet-ervaring, met voor hem en haar persoonlijk geselecteerde inhoud. Zowel clienten met een licht verstandelijke beperking als voor clienten met een ernstige meervoudige beperking!

KlikIk is uniek omdat het ontworpen is in nauwe samenwerking met clienten, begeleiders, verwanten en experts van zorgorganisatie Amerpoort.

BACK >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s