W+ Wondmonitor

zisa-W2

www.inmotemt.nl

De W+ Wondmonitor is een cloud-based webportaal met een app., voor efficiënte documentatie van wondzorg (inclusief consistente wondfoto´s), waarbij deze informatie realtime voor de hele zorgketen beschikbaar is.

In de wondzorg (zorg voor complexe en chronische wonden), met jaarlijks ca. 450.000 patiënten (en stijgend) en ca. 30.000 professionals in NL, is de documentatie en overdracht door professionals binnen de zorgketen van slechte kwaliteit en soms niet eens voor handen. Het merendeel wordt nog met pen, papier en liniaal gedaan en (consistente) foto´s van wonden worden vrijwel niet gemaakt. Het gaat hier enerzijds om zeer intensieve zorg, waarvan de kwaliteit ook voor een groot deel afhangt van het bestaan en de kwaliteit van documentatie door de uitvoerende professionals, als ook in de zorgketen rondom een patiënt onderlinge communicatie. Anderzijds is de techniek vergevorderd en ook als zodanig doorgedrongen in de zorg, dus documentatie met als belangrijkste instrumenten pen en papier is achterhaalt.

Los van de enorme stijging van de kwaliteit van de informatie en daarmee van de wondzorg wanneer wond-documentatie met onze oplossing wordt uitgevoerd, biedt ons product ook een enorme efficiency-stijging: uiteindelijk kan er per professional met onze oplossing tot 20 uur per maand bespaard (of anders ingezet) worden. En wetende dat er veel meer zorgbehoevenden in de wondzorg zijn dan zorgverleners, kunnen veel meer patiënten een betere wondzorg krijgen!

Er zijn verschillende innovatieve elementen in ons product, te weten:

  • De oplossing is hardware-onafhankelijk: het werkt voor iedere smartphone en tablet, in beginsel voor iPad en iPhone
  • De eenvoud van de oplossing en de bediening. Professionals kunnen door te tappen en te scrollen snel en eenvoudig een wond documenteren, middels een standaard digitaal wondformulier.
  • Door met de camera van de smartphone of tablet, in combinatie met onze special marker, een foto van de behandelde wond te maken, is deze vergelijkbaar met eerdere / latere foto´s.
  • De documentatie (wondformulier + foto) zijn direct online beschikbaar, dus ook voor andere geautoriseerde professionals, dus men hoeft niet meer te wachten tot een profesional (later op een dag / in de week) zijn aantekeningen heeft uitgewerkt. Dit scheelt overigens ook de professional zelf werk en tijd!
  • Ons product is op basis van een all-inclusive prijs per gebruiker per maand beschikbaar, waarbij de prijs daalt met meer gebruikers per organisatie

BACK >

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s